فیزیوتراپی
خانه / درباره ما

درباره ما

about us

مرکز فیزیوتراپی ایرانیان در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ توسط فیزیوتراپیست مهدی صدیقی در اصفهان تأسیس شد. از همان بدو تأسیس فراگیری علوم روز در فیزیوتراپی سرلوحه کار این مرکز قرار گرفت. بطوری درمانگران این مرکز در طول سال در بهترین کلاس داخلی و خارجی شرکت می کنند و همواره می کوشند تا بهترین روش درمانی را برای مراجعه کنندگان به کار ببرند. هدف ما بهبود کیفیت درمان و افزایش آگاهی در خصوص این علم در سطح جامعه است.